Eko-Air.cz s.r.o.
Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3
e-mail: info@eko-air.cz

+420 608 522 664
+420 607 228 566

Facility Management

 

  • Technická správa budov - kompletní zajištění chodu objektu a technologických zařízení, drobné opravy, správa veškeré dokumentace, vedení reklamačních řízení, plánování oprav a investice atd.

  • Revize a servis - zajišťujeme provádění revizí, odborných technických prohlídek a servisních prací požadovaných výrobci technologických zařízení nebo platnými předpisy v předepsaném termínu atd.

  • Energetický management - příprava a projednání smluv na dodávky a distribuci médií, provádění odečtů spotřeby energií, porovnání a optimalizace spotřebovaného a sjednaného odběru, pravidelné zpracování výkazů a diagramů, optimalizace spotřeby energií atd.

  • Poradenství a audity - odborné posouzení technických problémů, zpracování odborného technického auditu provádění facility managementu objektu, pasportizace budovy, atd. 

  • BOZP a PO - zpracování dokumentace BOZP a PO, provádění pravidelné kontrolní činnosti, zavádění systémů řízení BOZP a PO, provádění vstupních a opakovacích školení, evidence rizikových prací a jejich kategorizace, účast při provádění cvičných požárních poplachů atd.

  • Úklidové služby - vnitřní úklid a venkovní úklid objektů, mytí fasád, výloh, oken a skleněných střech, strojové čištění pasáží, garáží, parkovišť, zimní údržba ploch včetně úklidu sněhu, dodávka hygienického materiálu atd.

  • Údržba zeleně - úprava a údržba vnitřní zeleně a květin, sečení trávy, odborný řez stromů a keřů, likvidace plevelů a náletových dřevin atd.