Eko-Air.cz s.r.o.
Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3
e-mail: info@eko-air.cz

+420 608 522 664
+420 607 228 566

Požární klapky

Při provozu požárně bezpečnostních zařízení je nutné se řídit §7 Vyhl. 246/2001 Sb. o požární ochraně.
V oblasti požárně bezpečnostních zařízení máme dlouholeté zkušenosti a mnoho spokojených zákazníků. Nabízíme revize požárně bezpečnostních zařízení následujících výrobců:

MANDÍK, LA-PRO-METALL, KOVONA, TGL, ROX, TROX, TROGES, IMOS-ASEK, SHAKO


Součástí revize požárně bezpečnostního zařízení je:
  • kontrola spouštěcího (zavíracího) mechanizmu a těsnosti klapky (vnitřního listu)
  • kontrola mikrospínače / elektrického magnetu
  • kontrola teplotního čidla, tepelné patrony
  • kontrola přístupnosti, zazdění a tepelných izolací
  • vedení revizních knih o provedených kontrolách

 Požární klapka je uzávěr v potrubním rozvodu vzduchotechnického zařízení, který zabraňuje šíření požáru a zplodin z hoření z jednoho požárního úseku do druhého uzavřením vzduchovodu v místech osazení.

Požární stěnový uzávěr je uzávěr otvorů bez navazujícího vzduchotechnického potrubí ventilačních systémů, výtahových šachet, kabelových kanálů atd.

Klapka odvodu tepla a kouře je uzávěr v potrubních rozvodech odkuřovacích zařízení, který umožňují odvádět teplo a zplodiny hoření ze zasažených úseků a zabraňují šíření tepla a zplodin hoření z odsávacího potrubí.

Požární ventil je požární uzávěr vzduchotechnických zařízení, který zabraňuje šíření požáru a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého. Kromě této funkce splňuje i funkci vzduchotechnickou a může být použit pro přívod i odvod vzduchu s připojením na vzduchotechnické potrubí.